Rusztowanie rurowo-złączkowe

Rusztowanie rurowo-złączkowe to rusztowanie niesystemowe składające się przede wszystkim z rur, złączy (krzyżowych i wzdłużnych) i pomostów drewnianych.

Przeznaczone jest głównie do prac prowadzonych na budynkach o nieregularnych kształtach (zbiorniki, kościoły itp.), jak również do ośrodków szkoleniowych prowadzących kursy montera rusztowań budowlano-montażowych metalowych (jako jeden z obowiązkowych typów rusztowania).

Schemat rusztowania rurowo-złączkowego – nazewnictwo elementów wg PN-M-47900-2:1996P

 

Cechy charakterystyczne najważniejszych komponentów:

Pomosty

Ich konstrukcja umożliwia montaż zarówno na poprzecznicach, jak i podłużnicach. W ofercie dostępne są również pomosty komunikacyjne montowane na poprzecznicach.

Rury

Wykonane z materiału w gatunku S235JRH i ocynkowane ogniowo. Średnica zewnętrzna rury – 48,3 mm, grubość ścianki – 3,2 mm.

Złącza

Zgodne z normą EN-74. W ofercie znajdują się złącza krzyżowe (do połączenia podłużnic i poprzecznic ze stojakami, stężeń z poprzecznicami) oraz złącza wzdłużne (do przedłużania stojaków, podłużnic i poręczy) wraz z łącznikami rurowymi (do przenoszenia sił ściskających).

Montaż pomostów wzdłużnych
Montaż pomostów poprzecznych
Montaż pomostów komunikacyjnych
Montaż poręczy
Montaż stężenia
Montaż krawężników