Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest PIONART Grzegorz Sztobryn z siedzibą w Zabrzu, ul. Gen. Bora-Komorowskiego 18, NIP: 6482499939, REGON: 240060080, będący właścicielem strony internetowej, wyświetlanej pod domeną pionart.pl wraz z wszystkimi jej subdomenami.

W sprawie swoich danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: iod@pionart.pl lub kierując korespondencję na adres: PIONART Grzegorz Sztobryn, ul. Gen. Bora-Komorowskiego 18, 41-814 Zabrze z dopiskiem RODO. Gdy zapytanie dotyczy plików cookies, konieczne jest również dodatkowe podanie identyfikatora zgody użytkownika wraz z jej datą, której sprawa dotyczy.

Korzystanie ze strony Administratora jest dobrowolne i wiąże się z akceptacją Polityki Prywatności, informacji RODO (https://pionart.pl/rodo) oraz z poszanowaniem praw autorskich Administratora (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83.) W przeciwnym przypadku korzystanie z niej jest zabronione.

Polityka prywatności dotyczy strony internetowej, wyświetlanej pod domeną pionart.pl wraz z wszystkimi jej subdomenami i zawartą w niej funkcjonalnością, również techniczną (pliki cookies, formularz kontaktowy, wtyczki techniczne, analityczne i reklamowe oraz linki do stron zewnętrznych, umożliwiające użytkownikom zapoznanie się z profilami firmy PIONART w prowadzonych mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) oraz portalach sprzedażowych (OLX)). Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w zakładce RODO (https://pionart.pl/rodo).

Przetwarzane dane

Administrator gromadzi informacje o urządzeniach, łączu internetowym i zapytaniach, trafiających na jego serwer, w tym adresy IP użytkowników oraz inne dane, które zostały dobrowolnie podane, w tym te przesłane poprzez formularz kontaktowy – imię, nazwisko, numer telefonu, treść wiadomości oraz adres e-mail. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wszystkie powyższe dane chronione są w warstwie danych transmisji poprzez certyfikat SSL i zaszyfrowane, tym samym mogą zostać odczytane jedynie na docelowym serwerze. Należy jednak pamiętać, że żadna metoda transmisji danych przez Internet lub metoda przechowywania elektronicznego nie jest w pełni bezpieczna, dlatego Administrator nie może zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji i danych, w tym ich ujawnienia, zmienienia lub zniszczenia przez naruszenie jego zabezpieczeń, dlatego użytkownik przesyła je dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jeśli Administrator dowie się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa danych, użytkownik i właściwe organy państwowe zostaną o tym niezwłocznie poinformowane, zgodnie z obowiązującym prawem.

Zgromadzone dane użytkowników mogą również w każdym momencie zostać udostępnione, jeśli wymaga tego prawo, na wyraźnie żądanie sądu lub innych organów państwowych, lub, gdy administrator uważa to za konieczne do podjęcia ochrony przed odpowiedzialnością, roszczeniami, oszustwami, nadużyciami lub każdą inną działalnością niegodną z prawem.

Wykorzystanie danych

Zebrane dane wykorzystywane są zgodnie z obowiązującym prawem i w celu polepszenia jakości strony, analizy ruchu w witrynie, personalizacji reklam oraz w celach marketingowych i remarketingowych. Częściowe dane przekazywane są również naszym zaufanym partnerom i dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu działalności (w tym dostawcom usług hostingowych i IT). Nie wszystkie wykorzystywane dane użytkownika dotyczą danych osobowych. Część z nich jest anonimowa i nie służy określaniu tożsamości użytkownika.

Niektórzy dostawcy usług mogą przechowywać dane na serwerach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Europejski Obszar Gospodarczy „EOG” stanowią: Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein oraz Norwegia), jednak zawsze gwarantują oni odpowiedni poziom ochrony danych, zgodny z obowiązującym prawem. Dla wiadomości użytkownika Administrator informuje, że korzysta m.in. z usług i narzędzi dostarczanych przez firmę Google LLC, której infrastruktura znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

Każdy z zaufanym partnerów i dostawców usług posiada odrębną politykę prywatności, politykę cookies i procedury przetwarzania danych, które nie są przez Administratora zarządzane, dlatego też nie bierze on odpowiedzialności za dane, które użytkownik podaje na ich stronach i w usługach.

W zależności od celu wykorzystywania danych przechowujemy je:

- przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celu, dla którego dane zostały dobrowolnie podane przez użytkownika lub do czasu określonego w przepisach obowiązującego prawa,
- do momentu wycofania lub ograniczenia zgody użytkownika na wykorzystywanie jego danych, w tym osobowych,
- przez okres nie dłuższy niż 25 miesięcy od ostatniej interakcji użytkownika ze stroną www.

Prawa użytkowników

Dane gromadzone przez Administratora są przekazywane mu przez użytkownika w sposób dobrowolny. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z nieprawidłowym funkcjonowaniem strony (niezbędne pliki cookies) lub niemożliwością wykonania usługi / określonego celu, w tym np. odpowiedzi na zapytanie użytkownika, kontaktu handlowego lub wypełnienia formularza kontaktowego.

Każdy użytkownik, którego dane są przetwarzane, ma prawo do ich wglądu, sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich wykorzystywania i przetwarzania. Może również w każdej chwili zgłosić Administratorowi chęć skorzystania ze swoich praw, a on niezwłocznie podejmie działania z tym związane, o których trwaniu użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości zwrotnej.

Użytkownik, którego dane są przetwarzane, ma także prawo wnieść skargę na Administratora do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna, że jego dane są przetwarzane i wykorzystywane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

Ciasteczka (ang. Cookies)

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu, zawierające: identyfikatory w postaci ciągu znaków, nazwę strony oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Zadaniem tych plików jest umożliwienie identyfikacji urządzenia, którego dotyczą. Pliki te są nieszkodliwe i nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia użytkownika.

Pliki cookies dzielą się na niezbędne, bez których strona internetowa nie będzie mogła prawidłowo funkcjonować oraz dodatkowe, wspierające personalizację treści pod danego użytkownika.

Zgodnie z prawem, pliki cookies i podobne technologie, wspierające prawidłowe funkcjonowanie strony nie wymagają zgody użytkownika zaś pozostałe, wykorzystywane w innych celach (np. reklamowych i analitycznych) powinny mieć formę dobrowolną. Każdy użytkownik powinien mieć możliwość decyzji, które pliki cookies i technologie mogą zostać wykorzystane, a które nie z możliwością jej zmiany w każdym momencie, bez limitu ilości zmian.

Pliki cookies mogą zostać ręcznie usunięte z urządzenia przez użytkownika, całkowicie zablokowane w ustawieniach przeglądarki lub posiadać formę czasową – na czas aktywnej sesji lub do czasu zamknięcia okna przeglądarki, w przypadku korzystania z trybu przeglądania prywatnego (incognito). Każda forma usunięcia plików cookies lub ich zablokowania na urządzeniu może jednak wiązać się z nieprawidłowym funkcjonowaniem i wyświetlaniem się strony.

Sposoby zmiany ustawień plików cookies i ich usuwania z urządzenia mogą różnić się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych oraz sposobach zarządzania cookies dostępne są w menu przeglądarki (zakładka: Pomoc) lub na stronie jej producenta np.:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

- Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

- Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

- Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4

- Safari (iOS): https://support.apple.com/pl-pl/105082

Wykorzystywane pliki cookies

Strona wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies – sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies), usystematyzowane w pięciu kategoriach – niezbędne, funkcjonalne, analityczne, marketingowe i niesklasyfikowane (opcjonalnie). Sesyjne cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Natomiast stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ręcznego ich usunięcia przez użytkownika. Niektóre pliki cookies na stronie umieszczane są przez naszych zaufanych partnerów, z których usług Administrator korzysta.

- Niezbędne

Niezbędne pliki cookie zapewniają prawidłowe funkcjonowanie strony i pomagają wykrywać w niej ewentualne błędy. Bez nich strona może nie działać lub wyświetlać się użytkownikowi nieprawidłowo. Te rodzaje cookies nie wymagają dodatkowej zgody użytkownika na ich wykorzystywanie.

- Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookies i podobne technologie umożliwiają zapamiętywanie preferencji użytkownika, takich jak np. wybrany język, rozmiar czcionki czy preferencje wyświetlania strony, co poprawia komfort jej użytkowania. Ułatwiają również nawigację po stronie, poprzez zapamiętywanie poprzednich działań, oraz stale monitorują kroki użytkowników, co wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo strony (np. ułatwiają wykrywanie podejrzanych aktywności i prób nieautoryzowanego dostępu).

Nazwa

Dostawca

Cel

Ważność

AEC

Google

Pliki cookie i podobne technologie stosowane przez Google w celach bezpieczeństwa, pomagają zapobiegać oszustwom, uwierzytelniać użytkowników oraz chronić ich podczas korzystania z usługi.

6 miesięcy

CONSENT

Google korzysta z pliku cookie, aby przechowywać informacje o decyzji użytkownika dotyczącej plików cookie.

2 lata

SOCS

Google korzysta z pliku cookie, aby przechowywać informacje o decyzji użytkownika dotyczącej plików cookie.

13 miesięcy

- Analityczne

Analityczne pliki cookies i podobne technologie umożliwiają gromadzenie danych analitycznych, w celu analizy zachowań użytkowników na stronie, sposobie, w jaki wchodzą z nią w interakcję i jak na nią trafiają. Zebrane dane są automatycznie sumowane i nie mają na celu ustalenia tożsamości użytkowników. Wykorzystywanie tego typu plików cookies wymaga zgody użytkownika.

W celach analitycznych wykorzystywane są na stronie wtyczki / narzędzia oferowane przez firmę Google (Google LLC z siedzibą w USA), w tym Google Analytics (Prywatność i bezpieczeństwo danych w GA4 - https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

Polityka prywatności Google i przetwarzanie danych:
https://business.safety.google/privacy

Rodzaje plików cookies używanych przez Google:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#types-of-cookies

Nazwa

Dostawca

Cel

Ważność

_ga

Google

Google Analytics zbiera anonimowo dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii
oraz śledzi korzystanie przez użytkowników z witryny na potrzeby przygotowywania raportów.

2 lata

_ga_RJZY1WX7HJ

_ga_TFSVPW9T6L

_ga_Z7FX52SJDK

OTZ

Plik cookie „OTZ” jest używany przez Google Analytics do śledzenia informacji o ruchu w witrynie.

1 miesiąc

Jeśli użytkownik całkowicie nie zgadza się na udostępnianie informacji o swojej aktywności na naszej i innych stronach przez Google Analytics może skorzystać z narzędzia blokady, udostępnionego przez Google LLC - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

- Marketingowe

Marketingowe (reklamowe) pliki cookies wykorzystywane są w celu technicznego dostarczania reklam, śledzenia zachowań użytkowników na stronach internetowych, wyświetlaniu im spersonalizowanych treści oraz trafniejszych reklam, zgodnych z ich zainteresowaniami i interesem reklamodawców. Wykorzystywanie tego typu plików cookies wymaga zgody użytkownika.

W celach reklamowych wykorzystywane są na stronie wtyczki / narzędzia oferowane przez firmę Google (Google LLC z siedzibą w USA), w tym Google Ads (Prywatność i bezpieczeństwo danych w Google Ads - https://support.google.com/google-ads/answer/12929169?hl=pl).

Polityka prywatności Google i przetwarzanie danych:
https://business.safety.google/privacy

Rodzaje plików cookies używanych przez Google:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#types-of-cookies

Nazwa

Dostawca

Cel

Ważność

_gcl_au

Google

 

 

Cookies używane przez narzędzia Google do eksperymentowania
z efektywnością reklam na różnych stronach internetowych.

3 miesiące

_gcl_aw

ar_debug

Cookies używane przez usługi reklamowe Google do debugowania reklam.

1 rok

NID

Cookies używane przez Google do wyświetlania reklam w usługach Google niezalogowanym użytkownikom.

6 miesięcy

IDE

Cookies służą do wyświetlania przez Google reklam na stronach, które nie należą do Google. Może służyć do personalizacji reklam. 

13 miesięcy w EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii 
/ 24 miesiące w innych krajach

Użytkownik w każdym momencie może zapoznać się i edytować informacje o swoich preferencjach reklamowych, wynikających z plików cookies gromadzonych przez sieć reklamową Google przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.

- Niesklasyfikowane (opcjonalnie)

Niesklasyfikowane pliki cookies to pliki, które podlegają aktualnie procesowi klasyfikacji lub oczekują na uzgodnienie funkcjonalności, w tym z dostawcami poszczególnych cookies. Wykorzystywanie tego typu plików cookies wymaga zgody użytkownika. Na ten moment strona nie posiada niesklasyfikowanych plików cookies.

Formularz kontaktowy

Strona posiada możliwość kontaktowania się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy, posiadający dodatkową zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach w niej zawartych. Wypełnienie go jest dobrowolne, a skierowanie wiadomości do odpowiedniego działu następuje zgodnie z intencją użytkownika, określoną w przesłanym formularzu.

Administrator danych ujawnia dane osobowe użytkowników wraz z wiadomością wyłącznie podmiotom przetwarzającym je na mocy zawartych umów w celu realizacji usług na rzecz Administratora, w tym np. hostingu, obsługi strony, usługi IT, obsługi działu handlowego i marketingowego.

Linkowanie zewnętrzne

Administrator prowadzi konta, profile i kanały w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) i sprzedażowych (OLX) w celu promowania swojej działalności, informowania o promocjach, produktach i usługach, komunikacji z użytkownikami tychże portali, analizy statystycznej na temat użytkowników jego profili oraz w celach reklamowych. Linki do tychże portali i stron znajdują się na stronie Administratora i przekierowują użytkownika bezpośrednio na jego konta w witrynie, pod której nazwą zostały podlinkowane. Administratorzy tychże portali dostają tym samym możliwość zbierania danych użytkowników strony Administratora i ich dalszego przetwarzania w określonych przez nich celach.

Administrator informuje, iż każda z podlinkowanych stron posiada odrębną politykę prywatności, politykę cookies i procedury przetwarzania danych, na które Administrator nie ma wpływu, dlatego też nie bierze on odpowiedzialności za dane, które użytkownik podaje na ich stronach i w usługach.

Polityka prywatności Meta Platforms, Inc. (Facebook, Instagram)
https://www.facebook.com/privacy/policy

Polityka prywatności Google LLC (YouTube)
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Polityka prywatności OLX Global B.V (OLX)
https://pomoc.olx.pl/olxplhelp/s/topic/0TO09000000kfhrGAA/prywatno%C5%9B%C4%87

Administrator bierze wyłącznie odpowiedzialność za przetwarzanie danych użytkowników, które pozyskał w formie dobrowolnych interakcji z jego profilem lub za pośrednictwem wiadomości skierowanych bezpośrednio do Administratora (jego profilu firmowego na stronach), zgodnym z RODO i jego polityką prywatności. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania tych danych w celach zgodnych z intencją użytkowników, którzy je przekazali oraz w celach zgodnych z indywidualnym interesem Administratora.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka prywatności i cookies może zostać w każdej chwili uzupełniania, zmieniana i aktualizowana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora bez uprzedniego poinformowania. W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki Prywatności można kontaktować się pisemnie z Administratorem, kierując korespondencję na adres: PIONART Grzegorz Sztobryn, ul. Gen. Bora-Komorowskiego 18, 41-814 Zabrze z dopiskiem „Polityka prywatności” i jej datą.